Ubóstwo energetyczne w Polsce

Ubóstwo energetyczne tylko częściowo pokrywa się z dochodowym. Istnieje znaczna grupa osób, które nie mogą zaspokoić swoich potrzeb energetycznych, mimo ze ich dochód jest wyższy niż próg ubóstwa.

Ubóstwo energetyczne może być mierzone na różne sposoby. Według popularnego w praktyce międzynarodowej wskaźnika „wysokie koszty – niskie dochody”, ubóstwem energetycznym dotkniętych jest 12% Polaków. Są to głównie mieszkańcy wsi i małych miast, którzy często nie maja dostępu do sieci ciepłowniczej.

Ubóstwo energetyczne dotyka 4,6 miliona mieszkańców Polski. Zmniejszenie jego skali wymaga zastosowania nowych, bardziej skutecznych instrumentów polityki publicznej. Autorzy publikacji „Jak ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce” podsumowującej badania zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków European Climate Foundation, proponują trzy rodzaje działań dla złagodzenia i wyeliminowania tego zjawiska.

W celu łagodzenia przejawów ubóstwa wprowadzenie zasiłku celowego. W celu usunięcia jego przyczyn proponujemy doradztwo i drobne usprawnienia energetyczne oraz termomodernizację. Termomodernizacja jest narzędziem najdroższym, ale najbardziej skutecznym. Wyzwaniem jest identyfikacja gospodarstw ubogich energetycznie. Odpowiedzią na to wyzwanie jest współpraca gminnych ośrodków pomocy społecznej z innymi podmiotami, które dysponują informacją o warunkach mieszkaniowych gospodarstw domowych oraz zatrudnienie przez gminę profesjonalnych doradców energetycznych.

 

Fakty i liczby:

12,2% – mieszkańców Polski, czyli 4,6 mln osób (1,3 mln gospodarstw domowych), żyje w ubóstwie energetycznym

5,6% – mieszkańców Polski, czyli 2,1 mln osób, to ubodzy energetycznie, którzy nie są ubodzy dochodowo

6,6% – mieszkańców Polski, czyli 2,5 mln osób, jest jednocześnie ubogich dochodowo i energetycznie

20% – mieszkańców wsi jest ubogich energetycznie; łącznie stanowią oni 2/3 wszystkich ubogich energetycznie

25% – osób żyjących w ubóstwie energetycznym to emeryci i renciści

 

 

Źródło: Jan Rutkowski, Katarzyna Sałach, Aleksander Szpor, Konstancja Ziółkowska, JAK OGRANICZYĆ SKALĘ UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE? Instytut Badań Strukturalnych, IBS Policy Paper, 2018,  w tym dane: opracowanie własne na podstawie danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 2016