Seminaria dla gmin

Bezpłatne seminaria z panelem dyskusyjnym „Kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych – korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe” – dla samorządowców, wykonawców z branży budowlanej i organizacji zainteresowanych zwiększaniem efektywności energetycznych budynków.

Seminaria to szkoleniowe działanie bezpośrednie skierowane do wybranych grup zawodowych. W ramach projektu zrealizowane będzie 50 spotkań w gminach z obszaru 4 województw. Seminaria skierowane do opiniotwórczych grup zawodowych, mających wpływ na decyzje właścicieli domów jednorodzinnych, z założenia mają potencjał kaskadowości w przekazywaniu wiedzy.

Grupa docelowa seminarium:

 • przedstawiciele samorządów
 • przedsiębiorcy z lokalnego sektora budowlanego w tym wykonawcy, producenci, projektanci i architekci
 • studenci i absolwenci z Politechnik makroregionu
 • przedstawiciele innych organizacji i mediów lokalnych
 • inwestorzy

Celem seminarium jest:

 • wzrost poziomu wiedzy uczestników dla zagadnień związanych z efektywnością energetyczną domów jednorodzinnych
 • wykształcenie kadry stanowiącej w przyszłości 1 kaskadę edukacyjną, która dotrze do ostatecznych decydentów na rzecz termomodernizacji domów jednorodzinnych
 • integracja różnych grup zawodowych na płaszczyźnie efektywności i budowa potencjału w zakresie pozytywnych zmian wśród mieszkańców.

Ważnym produktem seminarium, oprócz podniesienia kompetencji kadry specjalistów w zagadnieniu termomodernizacji domów jednorodzinnych, będzie raport z badań przeprowadzonych wśród uczestników, których tematem będą problemy i potencjał rynku termomodernizacji domów jednorodzinnych, pozwalający zidentyfikować, upublicznić i rozpocząć dyskusje nad istniejącymi barierami we wdrażaniu inwestycji w termomodernizację domów jednorodzinnych na poziomie lokalnych samorządów i przedsiębiorców.

Merytoryka seminarium:

 • Trójstopniowa termomodernizacja – podejście kompleksowe
 • Korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne głębokiej termomodernizacji dla profesjonalistów i właścicieli domów, w tym ochrona powietrza
 • Wzorcowa rola samorządów, praktyczna rola wykonawców
 • Lokalne bariery dla wzorcowej roli samorządów i wykonawców

 

TERMINY I ZAPISY

Seminaria realizowane będą w 2019 roku. Planowana ilość seminariów: 50. Ilość uczestników 1 seminarium: 25 osób.

Zapraszamy gminy do zgłaszania zapotrzebowania na realizację szkolenia.  Szkolenie bezpłatne dla uczestników. Koszty organizacji szkoleń ponosi Fundacja. Po stronie gmin będą działania promocyjne wykorzystujące gminne kanały informacji. 

Informacje na temat lokalizacji, terminów i zapisów podawane będą w zakładce Aktualności.