Linki

  • Kontakt do doradców regionalnych specjalizujących się w termomodernizacji
    na stronie  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/kontakt/doradcy-regionalni

 

  • Referencyjna Lista Audytorów na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

http://www.zae.org.pl/audytorzy/lista-audytorow.aspx

 

  • Kontakt do certyfikowanych ekspertów i audytorów ds. energetyki na stronie Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce Polseff

http://www.polseff2.org/pl/certyfikowani-eksperci-i-audytorzy

 

  • Strona branżowej organizacji czołowych, polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych. Na stronie dostępne są standardy i baza wiedzy w tym dla systemu ETICS.

http://www.systemyocieplen.pl/index.php

 

  • Kalkulator Oszczędności Energii. Kalkulator opracowany przez niezależnych ekspertów – inżynierów programu PolREFF umożliwi Ci obliczenie szacunkowych oszczędności rocznych, które będziesz mógł uzyskać po zrealizowaniu planowanej modernizacji domu, czy mieszkania.

http://www.polreff.org/kalkulator-oszczednosci-energii.html