Nowe studia dla pracowników JST „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego”.

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW uruchamia studia podyplomowe „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego”.

 

Studia adresowane do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska, trwają 2 semestry. Podnoszą kwalifikacje uczestników w obszarze:

  1. prawa i zarządzania środowiskiem
  2. monitoringu powietrza
  3. technologii pozyskiwania danych o powietrzu
  4. nowoczesnych technologii konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii
  5. sposobów pozyskiwania środków finansowych na ochronę środowiska, w tym jakości powietrza
  6. metod edukowania w obszarze ochrony środowiska

 

Łączna liczba zajęć w jednym cyklu studiów to 214 godz., z czego 99 godz. prowadzonych będzie w formie ćwiczeń (w tym w specjalistycznych laboratoriach Instytutu) warsztatów oraz wyjazdów studyjnych, 115 godz. w formie wykładów.

 

Szczegółowe informacje na stronie studiów: https://ieib.edu.pl/podyplomowe-studia/

 

Rekrutacja rozpoczęła się 20 maja i odbywa się przez stronę: https://podyplomowe.uksw.edu.pl