Wzorcowa rola samorządów w zakresie racjonalnego zarządzania energią. Raport z badań

Materiał, w postaci diagnozy sytuacji, opinii i sugestii w zakresie katalogu działań niezbędnych z punktu widzenia zainicjowania społecznej i politycznej dyskusji na ten temat, zebrany został w wyniku indywidualnych rozmów zrealizowanych z szerszym gronem przedstawicieli wymienionych wyżej środowisk. Ideą zrealizowanego badania było zebranie spektrum opinii w obszarze analizowanej tematyki, tak aby ostateczny materiał prezentował w wyczerpujący sposób różne aspekty związane z zagadnieniami energooszczędności w zasobach budowlanych zarządzanych przez sektor publiczny.

Do wzięcia udziału w badaniu zaproszono więc przedstawicieli organizacji ekologicznych, uznanych producentów materiałów budowlanych, środowiska architektów oraz fundacji zajmującej się tematyką oszczędności energii. O wypowiedź poproszono również samorządowców, którzy na co dzień odnoszą sukcesy w zakresie racjonalnego zarządzania energią w podległych im zasobach.

 

Pobierz: Wzorcowa_rola_samorządów_raport_z_badań