Już 3 kwietnia odbędzie się XIX Forum Termomodernizacja 2019

Już po raz dziewiętnasty Zrzeszenie Audytorów Energetycznych organizuje FORUM TERMOMODERNIZACJA, na który zaprasza  przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu  do  Warszawy.

Podczas najbliższej edycji konferencji wśród poruszanych tematów znajdzie się bardzo aktualne zagadnienie jakim jest racjonalne wykorzystanie potencjału energetyki odnawialnej w celu poprawy efektywności i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w sektorze budownictwa. Wykorzystanie źródeł odnawialnych do zasilania w energię budynków nowych jak i modernizowanych jest obecnie pożądane a często wręcz nieuniknione. Ważne jest jednak aby podejmowane działania były zasadne, spójne, długofalowe. W czasie trwania forum postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie jaki jest potencjał zastosowania źródeł odnawialnych do zasilania budynków poddawanych termomodernizacji.

FORUM TERMOMODERNIZACJA to nie tylko wymiana doświadczeń i opinii, ale także możliwość poznania nowych trendów w energetyce, innowacyjnych technologii wykorzystywanych w  budownictwie oraz rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

Więcej o Forum na: https://zae.org.pl/forum-termomodernizacja-2019/