Co zyskujemy dzięki termomodernizacji domu – czy tylko pieniądze?

Dobrze przeprowadzona, kompleksowa termomodernizacja przynosi mieszkańcom domów jednorodzinnych wymierne korzyści. Są to korzyści nie tylko ekonomiczne – dające oszczędności w portfelu tu i teraz ale też związane z komfortem życia oraz pozytywnie wpływające na środowisko.

Co zyskujemy?

Mniejsze zużycie energii i koszty użytkowania domu jednorodzinnego

To główna i najbardziej oczekiwana korzyść. Zakładamy, że koszty, jakie należy ponieść przy termomodernizacji budynku zostaną zrekompensowane przez oszczędności energii potrzebnej na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Z analizy wyników audytów energetycznych domów jednorodzinnych i doświadczenia zebranego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej wynika, że przeprowadzając kompleksową termomodernizację można zmniejszyć koszty ogrzewania typowego budynku przynajmniej o połowę.

Należy pamiętać, że rzeczywiste wartości oszczędności energii, uzyskane w wyniku termomodernizacji, będą stanowiły nieco ponad 50% maksymalnych wyznaczonych teoretycznie oszczędności. Skąd ta różnica? Z różnić w użytkowaniu budynku w stosunku do założeń zwykle przejmowanych w teoretycznych modelach. Często temperatura wewnętrza w pomieszczeniach jest inna niż obliczeniowe 20o C lub nie wszystkie pomieszczenia są ogrzewane, przez co następuje ucieczka ciepła z pomieszczenia ogrzewanego do nieogrzewanego, co z kolei zwiększa zużycie energii cieplnej. Także nasze codzienne zachowania mogą wpłynąć na zmniejszenie oszczędności – gdy nie używamy zaworów termostatycznych, a gdy w pomieszczeniu jest za gorąco otwieramy okna.

 

Zmniejszenie negatywnego wpływu domu na środowisko

Wszyscy chcemy żyć w czystym, bogatym przyrodniczo otoczeniu a kompleksowa termomodernizacja  ma zdecydowany wpływ na stan środowiska naturalnego, a także na jakość życia wszystkich mieszkańców oraz sąsiadów. Zmniejszenie spalania paliw oznacza ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza (np. pyłów) a to ma pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i przeciwdziałanie zmianą klimatu. Jeszcze lepsze efekty można osiągnąć, jeśli w procesie termomodernizacji zmieni się źródło ciepła na wykorzystujące OZE np. na pompę ciepła zasilaną energią elektryczną wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej.

Poddając 3,5 miliona budynków jednorodzinnych ze źródłami ciepła na paliwo stałem kompleksowej termomodernizacji można zaoszczędzić ponad 1,6 mln ton węgla rocznie! Jednocześnie pozwoli to na zmniejszenie emisji towarzyszącej spalaniu i zanieczyszczającej powietrze średnio o ponad połowę, w tym najbardziej szkodliwego i rakotwórczego benzo(a)pirenu o ponad 60%.

 

Wzrost komfortu życia mieszkańców

 

 

Skuteczna termomodernizacja zapewnia komfortową temperaturę we wnętrzach, ważna jest także temperatura powierzchni wewnętrznych przegród zewnętrznych. Im wyższa jest temperatura powierzchni ściany, tym przytulniej jest w mieszkaniu. Przekazywanie ciepła przez promieniowanie powoduje wśród użytkowników budynku odczucie komfortu cieplnego przy niższej o 2o C temperaturze powietrza wewnętrznego, co oczywiście generuje dodatkowe oszczędności.

Termomodernizacja zapewnia prawidłowo działająca wentylację w budynkach to podstawowy wymóg dla zapewnienia wysokiego komfortu wewnętrznego oraz dobrego samopoczucia ich użytkowników.  Większość materiałów ociepleniowych ma też dobre właściwości akustyczne, co sprawia, że w budynkach przy ruchliwych arteriach jest ciszej niż przed remontem.

 

Polepszenie estetyki i funkcjonalności budynków

Stosowane w termomodernizacji systemy dociepleń ścian zewnętrznych w praktyce mogą znacznie poprawić a nawet zmienić wygląd domu. W trakcie prac często dodaje się ogrody zimowe lub ganki jako strefy buforowe. Ocieplenie poddasza często pozwala zmienić magazyn staroci na dodatkowe pomieszczenie, podobnie można odzyskać na cele użytkowe dotychczasową kotłowe lub skład opału.

Zwiększanie wartości nieruchomości

W Polsce kluczowym czynnikiem decydującym o wartości nieruchomości jest jej wielkość i lokalizacja. Cena nieruchomości rośnie proporcjonalnie do powierzchni działki lub budynku, który się na niej znajduje. Ale gdy kupujący ma do wyboru w poszukiwanej lokalizacji kilka domów o podobnej wielkości wówczas kieruje się przy wyborze względami architektonicznymi i estetycznymi. Dom, który dzięki termomodernizacji zyskuje estetyczny wygląd, lepiej jest postrzegany przez potencjalnego kupca i wtedy jego cena w stosunku do sąsiednich niezmodernizowanych domów może wyraźnie wzrosnąć.

Dłuższy czas życia budynków

Zazwyczaj domy jednorodzinne projektuje się na okres od 50-ciu do 60- ciu lat trwałości z dwudziestoletnimi okresami użytkowania między dużymi remontami. Tym czasem w praktyce mamy do czynienia z budynkami znacznie starszymi o różnym zużyciu technicznym. Przy okazji termomodernizacji dostają one drugie życie. Na przykład ocieplając dach często wymienia się lub wzmacnia jego elementy konstrukcyjne. Z kolei przy ocieplaniu ścian piwnic lub fundamentów wymienia się izolacje przeciw wilgotnościową i osusza konstrukcję. Warto również wiedzieć, że dostępne na rynku kompletne systemy dociepleń nie tylko chronią budynek przed utratą ciepła, spełniają również rolę ochronną, odcinając jego konstrukcję od bezpośredniego wpływu środowiska. W efekcie wydłuża się żywotność budynków.

 

 

Źródło: dr inż. Arkadiusz Węglarz „Co zyskuje się na termomodernizacji budynków jednorodzinnych?” w „Kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych”redakcja: dr inż. Szymon Firląg, Warszawa 2019